Aktuality

Ohlédnutí za konferencí

Redaktoři časopisu C.O.T. pro Vás bedlivě sledovali každou přednášku. Výstup si můžete přečíst zde: 

- Den 1

- Den 2