Přednášející

Markéta Slabová

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích

Markéta Slabová je od roku 2005 je zaměstnankyní Národního památkového ústavu, byla zapojena do několika vědecko výzkumných grantových projektů NPÚ (např. NAKI) i projektů JCCR zaměřených na prezentaci kulturního dědictví. Je autorkou a spoluautorkou několika dětských průvodců a didaktických pracovních listů, odborných studií a knih zaměřených na životní styl šlechty v 19. a 1. polovině 20. století           

Národní památkový ústav je nejvetší paměťovou institucí Ministerstva kultury a zpřístupňuje více než 100 památkových objektů v celé České republice. Přednáška se pokusí nastínit koncepci NPÚ, jak jednotně prezentovat tento rozsáhlý soubor památek. Představí jednotlivé marketingové aktivity i projekty.

Přednášky

15:00-15:45 Čtvrtek 23. 4. 2020 Sál 2 Příklady dobré praxe a inspirace z ČR i zahraničí