Program

14:00-14:45 Pátek 26. 4. 2019 Sál 2

Žijí památky?

Památky ve správě Národního památkového ústavu patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v České republice. Přestože se trend stoupající návštěvnosti v posledních dvou letech zbrzdil, některé z památek jsou za hranicí své kapacity. Památkáři se denodenně potýkají se zásadní otázkou - přetěžovat klíčové památky nebo upřednostňovat jejich ochranu? Příspěvek nastíní možné strategie. Prostor bude též věnován rozličným způsobům prezentace pámátek ve správě Národního památkového ústavu s cílem nasměrovat zájem turistů i k doposud "neobjeveným" památkám. Příspěvek konečně zmíní i konkrétní případy spolupráce se státními, neziskovými a podnikatelskými subjekty. 

Jak se tvoří mediální kampaň pro turistické cíle? Čí práce za tím stojí? Na konkrétních příkladech projektů "Památky žijí" a "Zlatá stezka" to ukáže Roman Stolejda. 

Přednášející

Markéta Slabová
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
Roman Stolejda
CEO Impression Media