Program

14:00-14:45 Čtvrtek 18. 4. 2024 Workshop

Neuromarketing v cestovním ruchu, 45 min

Neuromarketing v cestovním ruchu: jak Vám mohou pomoci moderní nástroje FaceReader a Observer?

Připojte se k workshopu výzkumného týmu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, ve kterém se budeme zabývat inovativními nástroji FaceReader a Observer. Představíme jejich využití ve výzkumu a propagaci cestovního ruchu a na programu je též praktická ukázka jejich funkcionality a příklady jejich použití v nedávno realizovaném výzkumu vnímání marketingových materiálů.
Výzkumníci katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků, doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA., Ing. Petra Martíšková, Ph.D. a Petra Vysušilová MSc., vám představí nejnovější poznatky a navrhnou praktické tipy, jak i Vy můžete tyto nástroje efektivně využít ve Vašem oboru.
Po skončení workshopu budete mít možnost si je sami vyzkoušet a objevit jejich potenciál na vlastní kůži. Přijďte se k nám inspirovat!

Přednášející

Kamil Pícha
docent, Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity
Petra Martíšková
odborný asistent, Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity
Petra Vysušilová
asistent, Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků, Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity