Přednášející

Josef Hermann

místostarosta města Český Krumlov

Josef Hermann se podílí na realizaci důležitých strategických a koncepčních dokumentů, které mají za cíl zlepšení v oblasti strategického řízení rozvoje města a dalších aktivit v souvislosti s územním rozvojem města Český Krumlov.  V současné době město Český Krumlov prochází významným rozvojem v oblasti strategického plánování. Z posledních projektů můžeme jmenovat participativní Strategický a Akční plán města Český Krumlov, Smart City, Strategii cestovního ruchu, Komplexní dopravní koncepci města Český Krumlov apod. Mimo jiné se podílel i na projektu Kateřiny Šedé "UNES-CO", který zapojil místní občany, i občany z jiných koutů republiky do běžného života v historickém centru Českého Krumlova.

"Český Krumlov. Historické sídlo unikátního uspořádání - propojení přírody, města a zámku se zahradou do jedinečné kompozice. Množství dochovaných domů a stavebních prvků zásadně obnovených v posledních třech dekádách. Památka - statek ze Seznamu světového dědictví UNESCO a cíl turistů z celé planety. Ale hlavně město, kde žijeme, vychováváme děti, pracujeme i podnikáme a od kterého očekáváme, že nám bude domovem. A je to přitom místní komunita, která zásadně spoluvytváří prostředí města a je současným nositelem kontinuity minulého pro budoucí. V Českém Krumlově si vážíme jedinečného historického, kulturního a přírodního bohatství zděděného po předcích, které bedlivě chráníme a citlivě rozvíjíme."

Přednášky

11:00-11:45 Čtvrtek 25. 4. 2019 Sál 1 Co unese Český Krumlov?