Přednášející

Ludmila Claussová

Czech Film Commission

V roce 2004 stála u zrodu národní filmové kanceláře Czech Film Commission, kterou čtrnáct let vedla. Od počátku byla zapojena do jednání o zavedení filmových pobídek, iniciovala zakládání regionálních filmových kanceláří v České republice, stála u vzniku evropské asociace filmových kanceláří EUFCN a do roku 2011 byla členkou jejího představenstva. V rámci Czech Film Commission, která je od roku 2017 součástí Státního fondu kinematografie, se věnuje zejména konzultacím pro zahraniční filmaře, komunikuje s domácími a zahraničními médii a podporuje rozvoj filmových kanceláří.

Přednášky

13:00-13:45 Pátek 26. 4. 2019 Sál 2 Filmová turistika DYCKY MOST!