Přednášející

Ondřej Špaček

Senior Manager pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu, CE-Traffic, a.s.

Ondřej Špaček má za sebou řadu strategických projektů v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Tvrdí, že spolupráce subjektů činných v oblasti turismu se společnostmi z jiných odvětví nabízí mnoho nových rozvojových dimenzí. Bylo by správné se poučit ve vyspělém světě a tuto kooperaci implementovat i v českých podmínkách. Profitovat z této strategie budou v prvé řadě Vaši hosté a tím pádem i Vy!

Přednášky

14:00-14:45 Čtvrtek 23. 4. 2020 Sál 2 Jak získat investice do destinací?