Přednášející

Tomáš Ondrčka

generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Tomáš Ondrčka, generální ředitel sekce cestovního ruchu na Ministerstvu dopravy Slovenské republiky a od 1. února 2024 na nově vytvořeném Ministerstvu cestovního ruchu a sportu. Sám sebe prezentuje takto:

„V súčasnosti pôsobím ako generálny riaditeľ sekcie cestovného ruchu na Ministerstve dopravy SR, od 1.2.2024 na novo vytvorenom Ministerstve cestovného ruchu a športu SR, kde riadim štátnu politiku v sektore cestovného ruchu, vrátane tvorby strategického dokumentu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035 v SR, od riadenia destinacného manažmentu CR v regiónoch, cez medzinárodnú politiku, schémy štátnej pomoci az po výzvy v oblasti zelenej a digitalnej transformácie v CR. Predtým som posobil 16 rokov ako generálny riaditeľ 4* metského hotela a 5 rokov ako obchodný manažér a neskôr vedúce oddelenia obchodu a marketingu pre krajiny Blízkeho východu v najvýznamnejších slovenských kúpeľoch.“

Přednášky

11:00-11:45 Pátek 19. 4. 2024 Sál 1 Na čem nám ujíždí Slovensko