Přednášející

Iveta Niňajová

Placemaker, Creative Concept Designer, Strategist, Destination Management Advisor

Iveta má 15 ročné skúsenosti s destinačným manažmentom a stála na začiatku jeho zavádzania na Slovensku. Premenila už niekoľko miest na turistické destinácie medzi tie najvýznamnejšie patri Región Liptov, Mesto Košice ako Európske hlavné mesto kultúry, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj. Pôsobí ako dizajnérka miest a zážitkov a môžete ju stretnúť všade tam, kde pred ňou žiadny destinačný manažér nebol. Je prirodzený inovátor, tvorca, stratég, prepájač, ktorý miluje dáta ako dôkaz toho, že to čo nastavuje, funguje. Prirodzene vedie ľudí k spolupráci a spájaniu sa za spoločný zámer. Vo voľnom čase pôsobí v niekoľkých občianskych iniciatívach, ktoré zachraňujú a popularizujú prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenska ako Štiavnická vodohospodárska sústava - pamiatka UNESCO, Medený hámor v Banskej Bystrici na Európskej kultúrnej trase.

Přednášky

11:00-11:45 Pátek 19. 4. 2024 Sál 1 Na čem nám ujíždí Slovensko