Přednášející

Judit Šipekiová

vedúca odboru brand manažmentu a komunikácie, SLOVAKIA TRAVEL

Judit je skúsená marketérka z tímu národnej agentúry na podporu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL. Má bohaté skúsenosti s produktovým marketingom, projektovým manažmentom, prieskumami či PR z rôznych segmentov. V SLOVAKIA TRAVEL sa venuje príprave a implementácii komunikačnej stratégie, zastrešuje marketingové kampane na jednotlivých trhoch a rôzne marketingové spolupráce. Slovensko ako značku považuje za dream job každého tvorivého marketéra, pretože je krajinou s vysokou koncentráciou výnimočných zážitkov a neobjavených zákutí. SLOVAKIA TRAVEL odkrýva Slovensko ako krajinu neveľkej rozlohy, ktorá prekvapí rozmanitosťou toho, čo tu môžete vidieť, spoznať, ochutnať a zažiť.

Přednášky

11:00-11:45 Pátek 19. 4. 2024 Sál 1 Na čem nám ujíždí Slovensko