Přednášející

Andreas Winkelhofer

Oberösterreich Tourismus GmbH, CEO

Andreas se naučil gastronomii a cestovní ruch od píky. Vyrůstal v hostinci svých rodičů a na statku ve Weinviertelu v Dolním Rakousku. Po studiu na vídeňské Univerzitě ekonomie a obchodu (Wirtschaftsuniversität Wien) pracoval mimo jiné v Österreich Werbung a na Siemens Mobile, kde měl na starosti mezinárodní sportovní marketing. Více než devět let byl marketingovým manažerem v SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft a byl zodpovědný za řízení mezinárodního trhu a médií.

Andreas Winkelhofer je od května 2015 výkonným ředitelem Oberösterreich Tourismus GmbH a je spolu se svým týmem zodpovědný za strategický rozvoj a marketing turistické a rekreační destinace Horního Rakouska. Za posledních osm let byla stanovena celá řada milníků: nové standardy ve vývoji nástrojů digitálních služeb a správy digitálních dat, síťový a celoroční vývoj produktů v různých tematických oblastech, jako je příroda, zdraví, kuchyně a kultura, koordinované řízení značky a rozvoj nových trhů, což přispívá k internacionalizaci a diverzifikaci struktury hostů. Významně se podílel na rozvoji strategie cestovního ruchu státu 2030 a spolu se svým týmem zajišťuje co nejlepší implementaci.

Přednášky

13:00-13:45 Čtvrtek 18. 4. 2024 Sál 1 Na čem nám ujíždí Rakousko