Přednášející

Dagmar Škodová Parmová

primátorka statutárního města České Budějovice

Českobudějovická rodačka a historicky první žena na pozici primátorky.

Po středoškolském studiu na obchodní akademii v rakouském Gmündu pokračovala v letech 1996 – 2001 studiem Obchodně podnikatelského oboru na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Své akademické vzdělání dále rozšířila o obor Export a mezinárodní marketing na Univerzitě Jana Keplera v Linci.

Po studiích nastoupila v roce 2002 na Zemědělskou fakultu, kde jako odborný asistent působila na katedře řízení. Zde již po krátké době začala zastávat funkci proděkanky pro pedagogickou činnost, kterou od roku 2007 následně vykonávala i na nově vzniklé Ekonomické fakultě. Tam v letech 2009 - 2011 působila jako proděkanka pro zahraniční vztahy, v letech 2011 – 2016 jako prorektorka. Od roku 2019 zastávala funkci děkana Ekonomické fakulty, kde již od roku 2012 působila jako docentka na Katedře regionálního managementu. Svou vědeckou a odbornou orientaci směřovala do oblasti řízení a marketingu služeb, regionálního managementu a cestovního ruchu. Je autorkou nebo spoluautorkou devíti vědeckých monografií a padesáti odborných textů v řadě vědeckých časopisů.

V roce 2020 byla zvolena do zastupitelstva Jihočeského kraje, kde zastává funkci předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. V komunálních volbách 2022 byla kandidátkou na primátorku, kterou se, jako první žena v historii města, stala 24. října 2022. Dagmar Škodová Parmová je vdaná a má tři děti. Sama sebe označuje za „ekonoma, učitele, manažera, vědce… ale i za ženu a matku.

Přednášky

09:45-10:00 Čtvrtek 18. 4. 2024 Sál 1 Oficiální zahájení Travelconu 2024