Program

14:00-14:45 Čtvrtek 25. 4. 2019 Sál 1

DestinACE aneb jak učinit správná systémová rozhodnutí

Systémová dynamika a systémové myšlení představují metodu, prostřednictvím které dokážeme pochopit složitost systému cestovního ruchu a vazeb mezi množstvím stakeholderů v destinaci. Nové moderní metody založené na počítačových simulacích pomocí sofistikovaných softwarů umožňují vyhodnotit nejen ekonomické souvislosti v tak složitém systému, jakým je destinace cestovního ruchu, ale navíc je možné zohlednit zdroje, na kterých závisí budoucnost cestovního ruchu, zejména fyzické prostředí a přístup místních komunit k návštěvníkům. Systémově dynamický model představuje významný nástroj pro podporu rozhodovacích procesů, krizového managementu destinace a strategického plánování rozvoje cestovního ruchu.

Tadeja Jere Jakulin představí na příkladu systémově-dynamického modelu cestovního ruchu ve Slovinsku, jak důležité je pro nositele zásadních rozhodnutí v destinaci přemýšlet systémově a porozumět systémové dynamice.

Přednášející

Tadeja Jere Jakulin
University of Primorska
Petr Štumpf
zastupující vedoucí Katedry obchodu a cestovního ruchu JČU
Viktor Vojtko
náměstek primátora Statutárního města České Budějovice a odborný asistent na Katedře obchodu a cestovního ruchu JČU