Přednášející

Tadeja Jere Jakulin

University of Primorska

Slovinka Tadeja Jere Jakulin je jednou ze zahraničních speakerů letošního Travelconu. Jak se můžete přesvědčit v jejím CV, je to kapacita. Posluchače sesnámí s tzv. systémovou dynamikou. 

Vzdělání

- dr.h.c. (čestný doktorát na International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics)

- izr. prof. dr. University of Primorska, Slovenia (profesorka v oboru soft systems - organizační sítě, sociální systémy a systémy cestovního ruchu)

- Ph.D. University of Maribor, Slovenia (doktorát v oblasti systémy, modelování a simulace v cestovním ruchu)

Relevantní praxe

- od 1998 výuka a výzkum na University of Primorska, Faculty of Tourism Studies

- mezinárodní cena CASYS’09, národní cena Slovinské vědecké nadace (2009)

- prorektorka pro zahraniční vztahy University of Primorska (2012-2016)

- proděkanka Faculty of Tourism Studies (2008-2012)

- členka panelu expertů při Světové organizaci cestovního ruchu (UNWTO)

- členka předsednictva Kulturního turismu v rámci UNESCO UNITWIN (Sorbonne, Paris)

- zahraniční výuka např. ve Švédsku, Chorvatsku, Srbsku

 

Přednášky

14:00-14:45 Čtvrtek 25. 4. 2019 Sál 1 DestinACE aneb jak učinit správná systémová rozhodnutí