Přednášející

Marek Müller

Národní rada osob se zdravotním postižením

- absolvent Teologické fakulty JČU oboru Sociální a charitativní práce a Právnické fakulty UK v Praze

- Od narození nevidomý, ve čtyřech letech zjištěna nedoslýchavost (kombinované postižení)

- od roku 2018 pracuje jako poradce poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Českých Budějovicích

- Zhruba 6 let je členem pracovní skupiny pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, zřizované KU Jihočeského kraje

Hobby: plavání, cestování, turistika, návštěva restaurací, divadel, koncertů a plesů, tanec a četba

 

 

Přednášky

11:00-11:45 Pátek 26. 4. 2019 Sál 2 Guest experience vs. personal